Norsk Kultursenter formidler vår kulturarv gjennom kunst, litteratur, musikk,bygningshistorie, mat og drikke

De historiske bygningene

De gamle bygningene fikk tidligere eier Lars Krogh flyttet hit i 1974 - 75, og de har tidligere stått andre steder i Østerdalen.

Kronen i juvelen er den nyrestaurerte Barfrøstua som er et av de første byggene i Norge som ble fredet av Riksantikvaren allerede i 1923

Samlingene

På Stor-Elvdal Hotells område er det eget museum og museumsbibliotek og en stor samling med norske kunstverk og norskrelaterte kulturobjekter skapt gjennom flere århundre

Kulturarrangementer

Flere ganger i året har vi kulturarrangementer på Norsk Kultursenter. Følg med her og på vår Facebookside for oppdatert informasjon!