Østerdalsstue fra Haugen

ØSTERDALSSTUE CA. 1860 FRA HAUGEN PÅ TYNSET (navnet er i dag Askeladden)


Dette er et praktfullt bygg i solid tømmer. Besiktiget av skipsreder Lars Kroghs medhjelpere 12. februar 1973. De nevner at eieren i 1863 var Sveen, og det finnes referanser i Tynsetboka på side 449.

Dagens benyttelse ved Stor-Elvdal Hotell: Huser nå «Nye Ladden Pub», som ble åpnet av Stor-Elvdal Hotell 15. juli 2015. Fra 1980 til ca. 2004 var det en svært populær pub i bygningen, «Ladden». Et par generasjoner «Storelvdøler» lærte fest og moro her i den en gang så brune puben. Etter noe utarting og tendenser til bråk stengte puben rundt 2004 før den i 2015 ble gjenåpnet av ny eier, men med et noe endret navn.


Interiøret har blitt betydelig pusset opp av lokale håndverkere, men det er gjort med stor pietet for byggets karakter med god assistanse fra interiørarkitekt Wenche Høye fra Elverum.

«Nye Ladden» har fått et interiør og fargebruk som er inspirert av kunstneren Bjarne Melgaards store maleri «Sad, Ingen tittel fra 2006» som henger sentralt midt i bygget.


De moderne og tilpassede møblene er levert av Kaupang Møbler. «Nye Ladden» har blitt en suksess, og er et populært møtested for unge og eldre på Koppang.


Bjarne Melgaards store maleri må snart være et av hans mest avfotograferte verk, da gjestene gjerne lar seg avbilde foran maleriet når det køes foran bardisken!

"Nye Ladden" kan også leies som et koselig møterom eller lite selskapslokale.