Kornbadstu

KORNBADSTU FRA CA. 1850


Denne er flyttet fra gården Gammelstu-Stai sør for Koppang på Glommas vestside, og avtalen om kjøp av badstuen fra Sverre Svenkerud er datert så tidlig som 22/6 1972.
En i dag svært sjelden bygningstype. Kun få eksemplarer er i dag bevart offentlig eller privat.

I dette bygget ble kornet tørket på badstue - vis med ovn i midten. Problemet var imidlertid den meget store brannfaren dette medførte, med det resultatet at det i dag er svært få eksemplarer av de originale kornbadstuene bevart.

Vårt eksemplar er i tillegg av stor størrelse.

Kornbadstuen brukes i dag som lager, men planen er å benytte bygget i forbindelse med et «lokalmatprosjekt» og gjerne i sammenheng med stabburet.