Om oss

Norsk Kultursenter AS har sin base på Koppang i Stor-Elvdal kommune.

Koppang ligger sentralt og vakkert til i Østerdalen opp i lia for Glommas østside, omtrent havveis mellom Oslo og Trondheim.

Koppang er kommunens administrasjonssenter, og en viktig jernbanestasjon på Rørosbanen. Norsk Kultursenter er tett knyttet til Stor-Elvdal Hotell AS, og begge selskapene har Pål Sagen som eneeier og daglig leder. Sagen er også innehaver av Galleri Bygdøy Allé i Oslo, som er en av landets ledende forretninger innenfor antikke kart, sjeldne bøker, byprospekter og klassisk norsk kunst.

som skjer på Stor-Elvdal Hotell midt i Koppang sentrum, og virksomheten skal være tuftet på tradisjonelle norske kulturverdier. På den over 10 mål store tomten som er omkranset av en flott skigard, har hotellet egen konsertscene og ni historiske bygninger. Kronjuvelen blant disse er den såkalte «Barfrøstua» fra ca. 1800, som er èn av de første bygningene i Norge som ble fredet i 1923.


Hotellet har en stor kunstsamling, eget Fjord-, Fjell- og Reisemuseum og Museumsbibliotek med viktige gjenstander av nasjonal betydning skapt i ulike epoker i vår kulturhistorie.

Området gir en perfekt ramme rundt formidling av den norske kulturarven, og våre gjester vil få de gode opplevelsene skapt av et unikt miljø, og vakker omkringliggende natur og villmark.

Norsk Kultursenter og hotellanlegget som helhet er av Statens vegvesen severdighetsmerket med brune veiskilt langs Riksvei 3 og Fylkesvei 30 ved avkjøringene til Koppang.

  • Hotellanleggets bakgrunn

Stor-Elvdal Hotell (daværende "Koppangtunet Hotell") ble bygget av skipsreder Lars Krogh i Samuelsens Rederi, og stod ferdig i 1975 som den gang et svært moderne reiselivssenter.

  • Hotellanleggets bakgrunn

Krogh fikk ved hjelp av flere dyktige snekkere flyttet ni laftede antikvariske bygninger fra nord og sør i Østerdalen ned til sitt nye anlegg i Koppang sentrum. Det ble i tillegg bygget et topp moderne hotellbygg med 11 dobbeltrom, stor kafé og restaurant. De første tiårene etter starten ble hotellanlegget en nøkkelbedrift og viktig spydspiss i Stor-Elvdal kommune. Omkring 2004 solgte familien Krogh seg ut av hotellet, og de neste årene ble en utfordring for anlegget og driften. Det var i disse årene ikke bare mangel på nødvendig driftskapital, men ikke minst var det stort underskudd på de rette ideene om hvordan et slikt stort og krevende anlegg kunne driftes.

  • Pål Sagen og hans interesser

Pål Sagen kjøpte daværende Koppangtunet Hotell i mars 2014 og døpte det straks om til Stor-Elvdal Hotell. Det var ønskelig med en ny start med friske idéer. Sagen med sin samlerbakgrunn og sine dype interesser for den norske kulturarven har ønsket å bringe disse elementene inn i driften av Stor-Elvdal Hotell. Etter eiers mening er omgivelsene og anlegget unikt i norsk sammenheng, da det er en sterk og lettforståelig tråd i det som nå er på plass av kunst- og kulturgjenstander på det store hotellområdet.

  • Eierens visjoner for hotellanlegget

Norsk Kultursenter og Stor-Elvdal Hotell skal bli en destinasjon innenfor den delen av kulturturismen som fenger både nordmenn og utlendinger med interesse for tradisjonelle kulturverdier. Her skal man kunne spise god mat gjerne basert på lokale råvarer, samtidig som man kan få de gode kunst- og kulturopplevelser formidlet gjennom billedkunst, litteratur eller musikk.

Norsk Kultursenter AS har som formålsparagraf å formidle og spre kunnskap om norsk og nordisk kunst- og kulturhistorie fra senmiddelalder til 1900-tallet. Av lokalhistorie vil det være et spesielt fokus på Indre Sogn og Østerdalen. Det er eiers sterke ønske at hotellanlegget og museene skal benyttes aktivt til blant annet undervisningsformål for skoleelever, studenter, og andre som er interessert i å få en forståelse for tidsånden som rådde, da Norge skulle formes som selvstendig nasjon i tiårene etter 1814.

  • Pål Sagen og hans interesser
  • Eierens visjoner for hotellanlegget

Det skal også spilles aktivt på at Stor-Elvdal har lange og gode tradisjoner som en sterk kulturkommune.