Barfrøstue

BARFRØSTUE FRA CA. 1800 OG FREDET AV RIKSANTIKVAREN I 1923.

Den vakre Barfrøstua ved Stor-Elvdal Hotell ble av skipsreder Lars Krogh i 1974 flyttet fra Gammelstu Trønnes på den andre siden av Glomma til Koppang sentrum og det nye hotellanlegget her.
Østerdalsstua med det merkelige «barfrøet», et tårnbygg eller bislag, er en byggeskikk hovedsakelig kjent fra midtre del av Østerdalen og inn mot Sverige, og var sterkest på moten omkring 1800. Stor-Elvdal har hatt den største konsentrasjonen av denne type stuer.

Selve stua var vanligvis laftet og ofte er den eldre enn barfrøet. Første etasje i barfrøet var av reisverk og andre etasje laftet. I dag er det kanskje ikke bevart flere enn rundt ti eksemplarer i opprinnelig form av denne særegne bygningstypen. Tårnkonstruksjonen inn mot selve bygget medførte utfordringer med vannavrenning, og de fleste barfrøstuene har av den grunn enten råtnet opp eller blitt bygget om.

På Nystu og Gammelstu Trønnes stod det i sin tid hele tre barfrøstuer og stua på Stor-Elvdal Hotell var opprinnelig benyttet som vinterstue.

Barfrøstua vår er ikke bare èn av de største som kjennes, men fremstår nå kanskje også som den som er i best stand av alle bevarte. Den har i flere år blitt restaurert etter alle kunstens regler og ble ferdig utvendig malt i 2016.

Stor-Elvdal Hotell, som er eier av bygningen, takker staten og riksantikvaren representert ved Fylkeskommunen i Hedmark, for fantastisk innsats og økonomisk støtte i forbindelse med istandsettelsen av Barfrøstua på Koppang.

Takken innbefatter også tankene Fylkeskommunen har rundt fremtidig bruk av stua, nemlig at de ser nytten og viktigheten av at stua brukes aktivt. Og det er noe nåværende eier vil gjøre med stor glede og stolthet, men selvfølgelig i stor pietet for bygningens historie og kulturelle betydning.

Barfrøstua benyttes i dag av Stor-Elvdal Hotell som feststue og kan ta i mot ca. 80 personer til middag. I tillegg arrangerer vi med jevne mellomrom «Kulturkvelder i Barfrøstua». Dette var noe Pål Sagen innførte kort tid etter at han overtok hotellanlegget våren 2014. Den første kulturkvelden med Tore Andresen, født og oppvokst på Koppang, trakk nesten 120 tilhørere!

Også som musikklokale egner stua seg meget godt med tilbakemeldinger om en svært god akustikk!