Samlingene

På Stor-Elvdal Hotells område er det et eget museum og museumsbibliotek og en stor samling med norske kunstverk og norskrelaterte kulturobjekter skapt gjennom flere århundre.

Her finnes spennende kunst, gamle kart, prospekter av byer og steder i Norge, gamle brev og dokumenter og sjeldne og viktige bøker innenfor mange emner som blant annet historie og litteratur.

Fjord-, Fjell- og Reisemuseet består av museet i Østerdaalsstua "Hektoen" og museumsbiblioteket i "Jegersborg". Temaet er "Fra vuggen i Sogn til Østerdalens rike", og bygger på nasjonsbyggingens tid fra 1814-1864

Bakgrunnen for navnet på musèet


Inspirasjon til første del av tittelen på museet, «Fra Vuggen i Sogn» bygger på to faktorer:
Museet på Stor-Elvdal Hotell ble åpnet 16. juli 2016 av seniorkurator ved Nasjonalmuseet Nils Messel og ordføreren i Stor-Elvdal Terje Hoffstad.

Både Bjørnstjerne Bjørnson, i Ragnar Dyresens skikkelse, og Aasmund Olavsson Vinje (Magne Skjævesland) kom og kastet glans over arrangementet.

Fjord, Fjell og Reisemuseet skal særlig beskrive nasjonalromantikkens periode i Norge fra omkring 1814 til ca. 1864. Den nasjonalromantiske bevegelsen bygget på internasjonale strømninger, men slo ekstra kraftig ut i Norge på grunn av grunnloven fra 1814 og den påfølgende nasjonsbyggingen. Norge fikk fra 1820-tallet en generasjon billedkunstnere som løftet norsk kunst til store høyder kvalitetsmessig, og flere fikk også sine kunstneriske gjennombrudd i utlandet og spesielt Tyskland.


Utgangspunktet for malerkunsten var gjerne sommerreisene over fjellet fra Christiania, og ofte gikk veien til Sogn og spesielt Luster. Det ble tegnet og skildret spektakulær norsk natur og folkeliv, og den stolte norske bonden stod i sentrum for begivenhetene.

Sogn var «Nasjonalromantikkens Vugge».

Den andre innfallsvinkelen til første del av tittelen er av mer privat karakter siden hotelleier og museumsinnehaver Pål Sagen har sin slektsgård i Luster rett i nærheten av Ytre Kroken og familien Munthe som på 1800-tallet fikk besøk av våre i dag så berømte kunstnere.
Og siste del av tittelen kommer rett og slett av at «Den vakre Østerdalen med Glomma som sentralnerven i seg selv er et mektig «Rike»!
Samlingens karakter gjør at formidlingen av norsk kunst- og kulturhistorie spesielt går i dybden vedrørende tidsepoken fra rundt 1814 og frem til ca. 1864. Dette er nasjonsbyggingens tid i Norge da nasjonalromantikken etter hvert ble en sentral og viktig kraft i landets kunst-, kultur- og åndsliv.

Som ytterpunkter på tidsaksen kan museet vise frem originalutgaven av 17. mai grunnloven 1814, i andre enden har vi det eneste trykte manuskriptet i privat eie med notene til Rikard Nordraak av «Ja vi elsker». Med utgangspunkt i dette manuskriptet ble det som nå er vår nasjonalsang sunget for første gang morgenen 17. mai 1864 på Eidsvoll.

I tillegg ønsker samlingen på Koppang også å fremstå som et spesialmuseum for reise- og kunstpionerene Johannes Flintoe (1787 - 1870) og Wilhelm Maximilian Carpelan (1787 - 1830). Museet har den største samlingen i privat eie med billed- og kartverk utført av disse to kunstnerne som begge, hver for seg, sommeren 1819 la ut på banebrytende reiser over fjellet til Vestlandet. Disse reisene er å anse som starten på de kunstneriske oppdagelsene av de norske fjell.


Øvrige kunstnere representert på museet:

Johan Chr. Dahl, Hans Fr. Gude, Adolph Tidemand, Joachim Frich, Johan Fr. Eckersberg og Peder Balke.


Noen meget viktige bokverk i museumsbiblioteket «Jegersborg»:

Olaus Magnus første utgaven om Nordens folk fra 1555, Jacob Zieglers kart fra 1532 som er det første som navngir Østerdalen, førsteutgaver fra nasjonsbyggerne Henrik Wergeland, Johan Sebastian Welhaven, Conrad Nicolai Schwach, Aasmund Olavsson Vinje og Bjørnstjerne Bjørnson. Sistnevnte og kona Karoline ga i 1891 deler av sin boksamling til Stor-Elvdal. Deler av denne unike samlingen kan besiktiges i Jegersborg. Og en stor samling Alf Prøysen hører naturligvis med i et stolt Hedmarksbibliotek!

Museet skal med sitt budskap forsøke å være en drivkraft for et samarbeid øst - vest over fjellet, fra Stor-Elvdal til Indre Sogn. Dette gjelder både kulturelt og økonomisk med fokus på blant annet turistutveksling mellom regionene.

Museet vil holde åpent for besøkende eller hotellets gjester etter angitte åpningstider eller etter nærmere avtale. Hotell og museumsinnehaver Pål Sagen står gjerne til disposisjon for en personlig omvisning. På bestilling kan det i museet og østerdalsstua «Hektoen» arrangeres private tilstellinger eller middager. Om ønskelig kan disse arrangementene følges opp med foredrag og omvisning. Dette gjelder også i museumsbiblioteket «Jegersborg» som spesielt egner seg for litterære arrangementer på inntil 25 personer.

På tunet mellom hotellbygningen og den fredete Barfrøstua står en ca. 2 meter høy skulptur i rustfritt stål signert modernisten Arnold Haukeland (1924 - 1983). «Bølgen» er et hovedverk av kunstneren og er utført i 1979 - 80. Arnold Haukeland og kona Randi var selv til stede ved avdukingen i oktober 1980. Da Lars Krogh rundt 2004 solgte hotellet, tok han skulpturen med seg, men den ble i 2015 kjøpt av Pål Sagen for å bli satt opp igjen på samme sted som tidligere. Dette fant sted under et godt besøkt arrangement i juli 2015 ledet av kunsthistoriker Holger Koefoed og Stor-Elvdals ordfører Even Moen. Det er ganske enestående at et slikt betydningsfullt kunstverk i norsk modernistisk kunsthistorie kan pryde det offentlige rom her midt i Østerdalen og på Koppang. Det morsomme er i tillegg at hotelleierens mor og Haukeland var fetter og kusine.

I juli 2014 lanserte hotelleieren for publikum et vakkert eksemplar av Harald Sohlbergs berømte litografi «Vinternatt i Rondane» fra 1917, og dette ikonet i norsk kunst henger nå i resepsjonen. For øvrig har hotellet rundt på området kunst av blant annet Bjarne Melgaard (2x3meter oljemaleri som henger i «Nye Ladden Bar og Spiseri»), Franz Widerberg, Gunnar S. Gundersen, Frits Thaulow, Herman Wedel Anker, Nils Hansteen og Arne Durban i tillegg til mange vakre og sjeldne antikke kart over Norge.