Stabbur

STABBUR FRA CA. 1700


Stabburet vårt er flyttet i 1974 fra Nystu-Mykleby lengre sør i Stor-Elvdal.

Det brukes i dag som lager, men planen er å trekke det inn i aktivt bruk til lagring og konservering av lokalprodusert mat, en tanke er å gjøre det i sambruk med Kornbadstuen.